adw. Konowalczuk Zbigniew

Adwokat

Doświadczenie zawodowe:
  1. Staż pracy 42 lata [radca prawny – adwokat]
  2. Rzeczoznawca Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa [TNOiK] – organizacja, zarządzanie, systemy, struktury [wpis nr 256]
  3. Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce z 16.03.1997 r. – EFEKTYWNE METODY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
  4. Certyfikat IZBY HANDLOWEJ IZRAEL – POLSKA z 11.03.1997 r.
  5. Certyfikat Sądu Okręgowego w Opolu, Uniwersytetu Opolskiego, Centrum Dialogu i Mediacji Opolskiej Izby Gospodarczej – „Mediacja a Społeczeństwo Obywatelskie” między teorią a rzeczywistością z 25.10.2011 r.
  6. Zaświadczenie z dnia 02.07.2012 r. Stowarzyszenia Centrum Dialogu i  Mediacji „Bliżej” – ukończenie szkoły mediacji.
  7. Wpis na listę mediatorów z 07.09.2012 r.
  8. Powołanie Zarządów: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/W w Opolu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/W w Opolu, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa O/W w Opolu – w skład Wojewódzkiej Komisji Specjalizacji Zawodowej Ekonomistów z 17.03.1998 r.

 

Telefon: 602101926
E-mail:

ADRES KANCELARII

ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole